۰ از حروف

تپل‌ترین و نازترین حرف از حروف فارسی نون است. وقتی گفتند، یک اسم برای خودت انتخاب کن، نرفت مثل طا یا ظا دست‌ دراز کند و از آن ته ته صف الف را بردارد. همین واو ِ دم دست را برداشت و با آن خودش را چسباند به خودش. شد نون. پشت‌اش به میم گرم است ناکس.