۱ مذاکرات

دلتان را بیخود خوش نکنید که همین امروز و فردا مذاکرات تمام می‌شود و دو طرف به توافق می‌رسند و یک هفته هم این‌جوری جشن می‌گیرید. نخیرم! تا به نتیجه‌رسیدن مذاکرات دو ابرقدرت بلامنازع یعنی خمام و آمریکا آب از آب تکان نخواهد خورد.