۰ بیا

این‌جا همه کس و همه چیز منتظر توست: دوچرخه‌ها که تعمیر بشوند، فکس که به تلفن وصلش کنی، نظم این خانه که برهمش بزنی، تلویزیون که فیلم‌هایش را ببینی، قهوه که بنوشی‌اش، وایس وُرست که بخوری‌اش، موتی که به غرغرهایش گوش بدهی، پاپا که بخندد و بگوید: بس کن!، نادر که به نازی‌اش برسانی، گوش‌های من که حرف‌زدن‌های بلاوقفه‌ی تو پُرشان بکند و موهای من که کوتاه‌شان کنی. بیا!

۰ تاکسی‌نوشت‌ها به انگلیسی

ترجمه‌ی سه داستان از تاکسی‌نوشت‌ها به انگلیسی در این‌جا . با تشکر از مترجم محترم خانم سارا خلیلی و دست‌اندرکاران سایت!

۳ اخبار کتاب

نشر ثالث مجوز «نامه‌های کافکا ۱۹۲۴- ۱۹۲۲» را گرفت و گفت تا دو سه هفته‌ی دیگر بیرون می‌آید. همین ناشر «داستانک‌هایی از نویسندگان ِ آلمانی زبان» را فرستاد ارشاد. نشر حوض نقره قول داده تا آخر زمستان دو کمیک استریپ ِ «فروید از زبان ِ نیمکت‌اش» و «کافکا، مختصر و مفید» را منتشر کند.

۵ این سفر

به همه‌ی هدف‌هایی که از این سفر داشتم، رسیدم، مگر دو تا: خوردن ِ کله‌پاچه و حلیم.

۹ افیون ِ نو

دیگر دین افیون توده‌ها نیست، فوتبال افیون توده‌هاست.