۰ “کارت پستالی به همینگوی”

مجموعه داستان «کارت پستالی به همینگوی» اثر پتر بیکسل با ترجمه ناصر غیاثی منتشر شد.

۰ عرضه «کارت پستالی به همینگوی» در بازار داستان خارجی

مجموعه داستان «کارت پستالی به همینگوی» اثر پتر بیکسل با ترجمه ناصر غیاثی منتشر شد.

بقیه این‌جا

۰ دو خبر خوش

در روزهای آخر سفر، روزهای غم‌انگیز ِ "خداحافظ" گفتن‌ها و "به امید دیدار" گفتن‌ها دو خبر خوش: "کارت پستالی به همینگوی" اثز پتر بیکسل و به ترجمه‌ی من توسط نشر نو منتشر شده و "محاکمه‌ی دیگر/نامه‌های کافکا به فلیسه" اثر الیاس کانه‌تی و به ترجمه‌ی من، مجوز گرفته و نشر نو هم‌زمان با نمایش‌گاه کتاب امسال عرضه‌اش می‌کند.