۰ کتاب تازه

خلاف عهدی که با خودم کرده بودم، این بار استثنا کتابی ترجمه می‌کنم از زبان دوم. رمانی‌ست در طنز از یک نویسنده‌ی برزیلی. پنج شش ماه پیش خوانده بودم و عاشقش شده بودم. آن قدر از آن گوشه‌ی کتاب خانه وسوسه‌ام کرد که بالاخره یک کار دیگر را نصفه نیمه رها کردم و چند وقتی‌ست چسبیده‌ام فقط به این. اعتراف می‌کنم، ذغال خوب که همان کافکای خودمان باشد، هم بی‌تاثیر نبود در این تصمیم. دو سه روز دیگر تمام می‌شود. فعلا همین قدر بگویم که راتینهو جوان روس خامی‌ست شاگرد ِ مغازه ی خیاطی پدرش. در ضمن کمونیست – تروتسکیست چهارآتشه‌ای هم هست، آن هم کمی مانده به انقلاب اکتبر. راتینهو طی سلسله ماجراهایی پایش به پراگ می‌رسد و چون خیال می‌کند کافکا هم کمونیست – تروتسکیست است به دیدنش می رود. صحنه‌ی زیر مربوط است به لحظات آخر این دیدار.

کافکا نگاه تندی به او کرد و ناگهان افتاد به سرفه. سرفه‌هایی خشک که گرچه سعی می‌کرد جلویش را بگیرد اما سخت و نگران کننده بودند. راتینهو این جور سرفه‌ها را می‌شناخت. سرفه‌ی سل بود. از این بابت مطمئن بود. سل هم بیماری‌ای بود مثل فقر و یهودی‌کُشی که مرتب سراغ روستاهای یهودی‌نشین می‌رفت. کافکا اگر چه توی ده زندگی نمی‌کرد اما مسلول بود: لاغر و رنگ پریده و لُپ‌ها اندکی قرمز. سرمای آن خانه ی فسقلی برای آدم مبتلا به سل اصلا خوب نبود. دل راتینهو سخت گرفت، همان قدر سخت که اگر خودش جای کافکا بود، دل مادرش می‌گرفت: "رفیق کافکا! تو مریضی! خیلی مریضی! این سرفه ها شوخی نیست. این دیگر یک داستان خلاقانه نیست، سل است سل. می کَُشد ترا. مثل خیلی های دیگر جان ترا هم می‌گیرد. خیال نکن، چون فقط دکتر، وکیل یا نویسنده‌ای، می‌توانی جان سالم بدر ببری. این بیماری از جان کسی نمی‌گذرد رفیق. تو باید مواظب خودت باشی! باید بیش‌تر غذا بخوری! ببین چقدر لاغری. باید بروی از این خانه‌ی فلاکت بار، بروی از این سوراخ سرد و نمور. چه فایده از نوشتن، وقتی داری جانت را پایش می‌دهی؟ قبل از این که دیر بشود، برو! از این جا برو بیرون! به حرف من گوش کن رفیق کافکا. من خیر ترا می خواهم."
اما چیزی نگفت. هم چنان در سکوت آن قدر نگاهش کرد تا بالاخره سرفه ها تمام شد. کافکا دستمالی از جیبش بیرون کشید و عرق پیشانی‌اش را پاک کرد: «ببخشید. چند وقتی ست سرفه می‌کنم. مسئله روانی‌ست، می دانید؟» لب‌خند غمگینی زد. «شاید باید نظر دکتر فروید را بپرسم.»

۰

"شهرت دیرهنگام" ، نوول طنز آرتور شنیتسلر  بپس از صد و بیست سال تازگی‌ها کشف و همین چند ماه پیش در اتریش منتشر شده بود. به احتمال قوی اولین ترجمه‌اش به یک زبان خارجی همین ترجمه‌ای است که چند روز پیش تحویل نشر چشمه داده‌ام.

۰ محاکمۀ دیگر؛ نامه‌های کافکا به فلیسه» الیاس کانه‌تی

«محاکمۀ دیگر؛ نامه‌های کافکا به فلیسه» الیاس کانه‌تی؛ ترجمۀ ناصر غیاثی؛ نشر نو، تهران تابستان ۱۳۹۳