۰

یک توضیح


احساس می‌کنم یعنی واقعا احساس می‌کنم خانم میرمعزی – و چه بسا کسانی دیگر – از من رنجیده‌اند. اگر چنین است، من همین جا از ایشان و آن بقیه معذرت می‌خواهم؛ گرچه به عنوان یک همکار هنوز هم معتقدم که خانم میرمعزی – و این بار به زبانی بسیار دیپلماتیک و چرچیل‌وار– کارشان را اصلا جدی نمی‌گیرند. و این را فقط من نمی‌گویم. قصدم از آن یادداشت تنها همان تلنگر بود و لاغیر. وگرنه من هم مثل بیشتر مردم دوست ندارم دل کسی را به درد بیاورم.