? مرز آبی |  کتاب ها

کتــــــاب‌ها

نامه‏های کافکا از نوشتن
Kafka, Breife an die Eltern Kafka, Über das Schreiben
سقراط زخمی خاطرات کاناپه‌ی فروید
Brecht, Der verwundente Sokrates Moser, Freud, Die ganze Wahrheit
داستانک ها کافکا، مختصر و مفید، دیوید مایروویتز، انتشارت حوض نقره، تابستان ۱۳۹۰
Die Kürzestgeschichten Kafka, kurz und kanpp

 

کاروان ته کوزه‌ی شیر، فرانتس هولر، ناصر غیاثی، نشر چشمه دی ماه
Die Karawane am Boden des Milchkrugs1390

کارت پستالی به همینگوی، پتر بیکسل،
ترجمه‌ی ناصر غیاثی، نشر نو، فروردین ۱۳۹۳

 

محاکمۀ دیگر/ نامه های کافکا به فلیسه، الیاس کانه‌تی،
ترجمه‌ی ناصر غیاثی، نشر نو، تابستان ۱۹۹۳